e-mail: vocallissimo@gmail.com

"Pomagam ludziom śpiewać lepiej"

Manca solecita

"Płomień migoczący przed zgaszeniem (śmiercią) zamrze (przestanie istnieć), szybciej niż zazwyczaj, nawet przy niedużym wietrzyku”

Semplicetta tortorella

„Prosta gołąbeczka, która nie dostrzega niebezpieczeństwa, uciekając przed okrutnym szponem, wlatuje w sidła myśliwego”

Lascia il lido

„Opuszczając brzeg i morze niewdzięczne, powraca marynarz do żeglugi, chociaż wie, że zdrajca [morze] już kiedyś go oszukał”

Avezzo a vivere

„Przywykły do życia bez komfortu w środku portu obawiam się morza”

Bella prova

„Pięknym dowodem potęgi ducha jest pozostanie cichym i spokojnym, kiedy cierpienie niezasłużonego bólu, płynie z winy, która nie istnieje”

Fra l’ombra

„W mroku pojedyncza lampa wystarczy bystremu marynarzowi, który od razu odnajduje kierunek i rozpoznaje morze”

Quell’onda

„Ta fala, co rujnuje, skacze, łamie się i mruczy, w końcu się uspokaja”

 

Delira dubiosa

 „Majaczącą wątpliwość [omam], niepewne zaskoczenie każdej duszy, kołyszą poruszenia serca”

Nel contrasto

„Gdy napotyka na opór [przeciwstawienie]- miłość się rozpala; dla tego co ulega, co się poddaje nigdy nie jest okrutna”

Come il candore

„Biel nienaruszonego śniegu jest jak wierność pięknego serca. Pojedynczy ślad na nim pozbawia go jego piękna”

Senza l’amabile

Bez kochanej boginii Cythery (Afrodyty) nie powrócą dni wiosny, nie zawieje wietrzyk, nie rozkwitnie kwiat. Zioła na brzegu opodal przyjacielskiej studni, zwiędłe rośliny na słonecznym wzgórzu przebierają się dla niej w szaty dawnego splendoru”

Benche di senso privo

Pozbawione znaczenia drzewko jest wdzięczne przyjacielskiemu potokowi za dostarczanie wilgoci; swoimi strojnymi gałązkami czyni mu łaskę, przed słońcem chroniąc swojego dobroczyńcę”

La gioja verace

„Prawdziwa radość, żeby się ujawnić, gadatliwych ust nie potrzebuje”

L’augelletto

 „Dlaczego nigdy nie słyszymy śpiewu ptaszka zamkniętego w klatce? Ponieważ ma nadzieję, że pewnego razu powróci na wolność”

Quando accende

„Kiedy w szlachetnym sercu (piersi) rozpali się niewinne i czyste uczucie, miłość nie jest słaba”

Piu non si trovano

„Nie znajdzie się już więcej, wśród tysięcy kochanków, dwóch samotnych, pięknych dusz, które są sobie wierne; a wszyscy mówią o wierności”

Se povero rusceletto

„Jeśli biedny strumyczek mruczy [płynie] wolno i nisko, gałązka, kamień potrafi prawie zablokować go [przepływ]”

Siam navi

„Jesteśmy okrętem na zamarzniętych falach, porzuconym i osamotnionym; gwałtowne wiatry są naszymi uczuciami. Każda rozkosz jest skałą, całe życie jest morzem”

Vorrei spiegar

„Chciałbym wyrazić to strapienie, chciałbym je ukryć w czasie moich wątpliwości, co narastają. Wszystkiego nie zdołam wyrazić, nie mogę o wszystkim milczeć. Upomnienie, wątpliwość, myśl, wspomnienie i spojrzenie; i nie wierzę własnym oczom i nie wierzę własnym myślą”

O placido

„O łagodne morze pieszczące brzeg, o przystani [skąpana] falami wywołującymi strach i przerażenie z winy wiatru a nie ze swojej winy [morza]”

La patria e un tutto

„Ojczyzna jest ogółem, którego jesteśmy częścią. Błędem obywatela jest uważać siebie za odseparowanego od niej. Korzyść lub strata, jedyna którą zna [obywatel], jest korzyścią lub stratą dla swojej ojczyzny, której jest dłużnikiem. Kiedy pot i krew przelewa dla niej, nic własnego jej nie daje, oddaje tylko to, co otrzymał. Ona [ojczyzna] go [obywatela] stworzyła, wyedukowała, wyżywiła. Swoimi prawami chroni go przed wewnętrznymi zniewagami i przed zagranicznymi armiami. Ona mu nadaje imię, stopień i zaszczyt, nagrodę za zasługi; pomści przestępstwa i jak kochająca matka, trudzi się dla jego szczęścia tak mocno, jak to tylko jest możliwe dla śmiertelnika, aby był szczęśliwy”

Alla stagion

„Do sezonu kwiatów i nowej miłości zaprasza delikatne tchnienie lekkiego wietrzyka. Albo wzdycha poprzez gałązki, albo wzburza fale; Zefirek z każdej strony towarzyszy rozkoszy”